Montáž a demontáž
Svařování

TM Welding s.r.o.

Sváření oceli

TM Welding s.r.o.

Na výrobě a montáži ocelových konstrukcí se z největší části podílí svářečské práce. Zabýváme se výrobou a montáží ocelových konstrukcí mostů, různých typů ocelových hal a dalších nosných konstrukcí. Spojování jednotlivých komponentů se provádí šroubováním, nýtováním nebo svařováním. Proces svařování nebo také sváření slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou i více součástí. Obecným požadavkem na svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, které umožní vznik nových pevných vazeb. Naše společnost TM Welding s.r.o. má dostatečné kapacity, díky kterým je schopna zajistit pro zákazníky nejen malé zakázky, ale i rozsáhlejší stavby. V takových případech obvykle spolupracuje s dodavateli, kteří pro ni zajistí výrobu a dodávku potřebných komponentů.


Jaké druhy oceli jsou svařovány

V podstatě nezáleží na tom, jaký druh oceli se pro určitý typ konstrukce použije. Naši svářeči mají dlouholeté zkušenosti a praktické dovednosti v oboru svařování. Poradí si se svařováním oceli černé i nerezové, nízko i vysoce legované, se všemi druhy uhlíkových ocelí, nebo s ocelí s obsahem mědi, niklu či jiných přísad. Problémy nečiní ani svařování hliníku nebo různých slitin.


Metody svařování

Svařovat lze kovové i nekovové materiály, či materiály podobných i různých vlastností. Ovšem různým typům spojů a materiálů odpovídají také různé metody svařování. Při svařování konstrukcí se nejčastěji používá metoda obloukového svařování. Princip spočívá ve využití tavící se elektrody v ochranném plynu a využití tepla elektrického oblouku mezi kontinuálně dodávaným drátem (elektrodou) a svařencem. Odtavovaný drát je přenášen do místa svařování, přičemž je roztavený dráž a svarová lázeň chráněna ochranným plynem. Ten je na stavbách dodáván z tlakové láhve nebo

TM - Welding s.r.o.

Kontaktujte nás

Připraveni na nabídku a spolupráci

Tel.: 739 098 892 
E-mail: tm-welding@seznam.cz